HISTELICON banner
האירוע יתקיים בתאריך
חמישי, 20 באוגוסט 2015
שעת התחלת האירוע:
09:15 - 18:30
מקום האירוע:
בניין גילמן בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב
הוספת זימון ליומן

HISTELICON

שישים שנה להיי-טק הישראלי 1955-2015 סקירות היסטוריות ומחווה למייסדים

בכנס בינלאומי על ההיסטוריה של הטכנולוגיה העילית שנערך ע"י IEEE ו-ICOHTEC , תקוים סדרת מושבים להצגת מבט היסטורי על ההיי-טק בישראל ולעשיית מחווה למייסדים.
במלאת שישים שנה לתחילת פעילות הטכנולוגיות העיליות בישראל, יתקיים סיקור היסטורי של תחומים מקצועיים שהתפתחו בארץ – ממיקרואלקטרוניקה ועד ננו-טכנולוגיה
ויוצגו מערכות אזרחיות וצבאיות שקודמו ופותחו בישראל והיקנו לה את ההערכה המקצועית ברחבי העולם.
מושבי ההרצאות יתקיימו במסגרת כנס HISTELCON 2015 , כנס להיסטוריה של הטכנולוגיה הנערך אחת לשנתיים על ידי IEEE ברחבי העולם ויערך לראשונה בישראל.
בכנס ייכללו הרצאות מוזמנות מפי מומחים בתחומים הנדונים.
כל ההרצאות יהיו באנגלית,  כחלק מהסיכור ההיסטורי יקוים מושב מחווה למייסדי ההיי-טק הישראלי, על ידי סניף ישראל של איגוד מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה IEEE ובסיוע קבוצת "אנשים ומחשבים".
במושב זה יוענקו תעודות הוקרה של נשיאIEEE ליזמים שבזכותם פרחו הטכנולוגיות העיליות בישראל ולקהל תינתן ההזדמנות לשמוע מפיהם על דרכם המקצועית ומבטם אל העתיד.
היזמים הם: עוזיה גליל, בני לנדא, האחים יהודה וזוהר זיסאפל, דב מורן, גיל שוויד, ארנה ברי, יוסי מטיאס ומשה ינאי במפגש זה תחגוג הקהילה המקצועית את הישגיה של ישראל בתחומי הטכנולוגיה העילית.

הרשמה

ההרשמה לאירוע זה הסתיימה. נתראה באירועים הבאים!
Open Accessibilty Menu